Oslo VinylKlubb

OVK på Instagram:

  • Instagram

Vi skaper framtid og lager historie

Hyggelig hilsen

fra
Nordsø Records, København

"The Danish Record Plant"

nordso_records_ovk_paa_facebook_2018.jpg

Michael (No.1) i Nordsø Records hilser i mail til alle medlemmer i OVK.
Vi har også havnet på Nordsø sin Facebookside :-

Litt om Oslo VinylKlubb

...et liv omgitt av hyggelige mennesker og lukten av nyspilte vinylplater (sitat Jan P.)

Oslo VinylKlubb ble etablert av entusiaster i 2008. Klubben vektlegger sosiale sammenkomster og møtes  jevnlig  på faste klubbkvelder og  ulike arrangementer. 

Klubben er organisert på en måte som gjør at medlemmene har stor påvirkningskraft i alt av vår virksomhet. Allikevel, så har klubben valgt å ha en demokratisk valgt Klubbkomité. Denne består av av én valgt formann, kasserer, sekretær og  et komitémedlem.   Klubbkomitéens fremste oppgave er å sikre klubbens eksistens og kontinuitet iht. klubbens vedtekter, samt gjennomføre de vedtak som Årsmøtet fatter.   "Årsmøtet" er klubbens øverste myndighet. 


Klubbens e-postadresse:

oslovinylklubb@gmail.com