top of page

I samsvar med vedtak i årsmøtet 2023 skal OVKs nettsted legges ned. Det skjer innen utgangen av februar 2024. Innholdet skal bevares andre steder.

  • Instagram

Oslo VinylKlubb

Vi skaper framtid og lager historie

Hyggelig hilsen

fra
Nordsø Records, København

"The Danish Record Plant"

nordso_records_ovk_paa_facebook_2018.jpg

Michael (No.1) i Nordsø Records hilser i mail til alle medlemmer i OVK.
Vi har også havnet på Nordsø sin Facebookside :-

Litt om Oslo VinylKlubb

« ... et liv omgitt av hyggelige mennesker og lukten av nyspilte vinylplater.» – Jan P.

Oslo VinylKlubb (OVK) ble etablert av entusiaster i 2008. Klubben vektlegger sosiale sammenkomster og møtes  jevnlig  på faste klubbkvelder og  ulike arrangement. 

Klubben er organisert slik at medlemmene har stor påvirkningskraft på virksomheten. OVK har allikevel en demokratisk valgt klubbkomité som består av formann, kasserer, sekretær og  ett komitémedlem. Klubbkomitéens fremste oppgave er å sikre klubbens eksistens og kontinuitet iht. klubbens vedtekter, og gjennomføre de vedtak som fattes av klubbens øverste myndighet, Årsmøtet.

 

Klubbens e-postadresse: post@oslovinylklubb.no

bottom of page