• Instagram

Oslo VinylKlubb

Vi skaper framtid og lager historie

Hyggelig hilsen

fra
Nordsø Records, København

"The Danish Record Plant"

Litt om Oslo VinylKlubb

...et liv omgitt av hyggelige mennesker og lukten av nyspilte vinylplater (sitat Jan P.)

Oslo VinylKlubb ble etablert av entusiaster i 2008. Klubben vektlegger sosiale sammenkomster og møtes  jevnlig  på faste klubbkvelder og  ulike arrangementer. 

Klubben er organisert på en måte som gjør at medlemmene har stor påvirkningskraft i alt av vår virksomhet. Allikevel, så har klubben valgt å ha en demokratisk valgt Klubbkomité. Denne består av av én valgt leder, kasserer, sekretær og  et komitémedlem.   Klubbkomitéens fremste oppgave er å sikre klubbens eksistens og kontinuitet iht. klubbens vedtekter, samt gjennomføre de vedtak som Årsmøtet fatter.   "Årsmøtet" er klubbens øverste myndighet. 


Klubbens e-postadresse:

oslovinylklubb@gmail.com 

Kontakt oss, eller søk medlemskap

Oslo VinylKlubb har for øyeblikket fulltallig antall medlemmer, men ta gjerne kontakt.

©2018 by Oslo VinylKlubb