top of page

Brukervilkår

Brukervilkår for Oslo VinylKlubb sitt nettsted. Disse brukervilkår er bindende for alle besøkende på websiden. Ved medlemsregistrering hos Oslo VinylKlubb må brukerne lese og godkjenne disse brukervilkår, og forbinder seg med dette til å følge vilkårene. Oslo VinylKlubb forbeholder seg retten til å umiddelbart utestenge brukere/medlemmer fra websiden og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for brukere/medlemmer dersom disse vilkår ikke etterfølges.

 

1. Cookies

Websiden kan bruke cookies. For å sikre at du får mest mulig relevant informasjon og best mulig service når du besøker vårt nettsted, vil informasjon og data kunne bli samlet inn gjennom bruk av såkalte cookies. Dette hjelper oss med å gi deg en personlig tilpasset opplevelse når du besøker Nettstedet, og det gir oss også muligheten til å forbedre våre tjenester og sørge for at du lett finner det du ønsker

 

2. Personopplysninger

Brukeren er innforstått med og samtykker til at de personopplysninger som brukeren oppgir blir benyttet av Oslo VinylKlubb. Dette inkluderer (men er ikke avgrenset til) navn, telefonnummer, epostadresse, bilde, nettsideaktivitet, tilgjengelig metadata fra nettsideaktivitet og deltakelse på eventer/arrangementer. Oslo VinylKlubb påtar seg ved hvert tilfelle å behandle personopplysningene i henhold til personopplysningsloven. I det tilfelle hvor et samtykke tilbakekalles av brukeren, skal websiden og tjenestene ikke benyttes.

 

3. Registrering av brukernavn og passord

Brukeren må ved registrering kun oppgi riktige opplysninger om seg selv. Gjennom å fullføre registreringen samtykker brukeren i at opplysningene er sanne og korrekte. Brukeren skal oppbevare disse opplysninger på et trygt sted slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til disse. Oslo VinylKlubb vil ikke ha tilgang til passordet, og vil heller aldri spørre om det. Brukernavn og passord kan ikke benyttes av andre enn brukeren, f.eks. få andre til å melde seg på arrangementer for seg. Dersom brukeren mistenker at brukerens brukernavn og passord benyttes av en annen skal brukeren umiddelbart bytte passord.

 

4. Brukerens ansvar

Brukeren har ansvar for de handlinger brukeren utfører når brukeren benytter websiden og tjenestene og brukeren påtar seg å holde Oslo VinylKlubb fri for krav fra tredjepart på grunn av brukerens bruk av websiden og Oslo VinylKlubbs tjenester i strid med brukervilkårene.

 

5. Oppmøte ved eventer/arrangementer

På eventer/arrangementer i regi av Oslo VinylKlubb som er forhåndsbetalt, kan refusjon ikke forventes om deltakeren blir forhindret fra å møte, eller av andre årsaker ikke møter opp.

 

6. Immaterielle rettigheter

Alt innhold på websiden beskyttes av norsk lov og internasjonal immateriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Oslo VinylKlubb. Bilder og annet materiale om navngitte brukere anses som private og kan ikke brukes utenfor dette nettstedet uten tillatelse fra den som har opphavsrettighetene. Brukeren er ansvarlig for at verken brukeren selv, eller annen med brukerens brukernavn og passord, benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår.  Brudd mot denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

 

7. Ansvarsbegrensning Oslo VinylKlubb gir ingen garantier i henhold til innhold, informasjon, tjenester m.m. som tilbys på eller gjennom websiden eller tjenestene. Oslo VinylKlubb gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden.

 

 

8. Lenker

Websiden kan inneholder lenker til andre websider. Disse websidene kontrolleres ikke av Oslo VinylKlubb og er ikke ansvarlig for innhold og funksjoner hos slike websider.

 

 

9. Sikkerhet

Brukeren skal ikke forsøke å omgå nettstedets sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å benytte andre brukeres brukernavn og passord eller distribuere eget brukernavn og passord til andre eller prøve å teste websidens sikkerhet. Brukeren skal ikke benytte websiden eller tjenestene på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe websiden eller andre brukeres tilgang til tjenestene eller websiden. Brukeren skal heller ikke forsøke å få tilgang til materiale eller informasjon som ikke er gjort tilgjengelig eller tilbys via websiden. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

 

 

10. Endringer i brukervilkår

Oslo VinylKlubb har rett til å endre i disse brukervilkår og brukeren skal holde seg oppdatert på brukervilkårene og lese igjennom brukervilkårene regelmessig. Dersom brukeren fortsetter å benytte seg av websiden etter at en endring er gjort av disse brukervilkår anses brukeren å ha akseptert endringen. Dersom brukeren på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan følge brukervilkårerene, får brukeren ikke benytte websiden eller tjenestene.

 

11. Brudd på vilkår

Brudd på disse vilkår kan være straffbare og medføre erstatningsansvar for brukeren. All aktivitet på nettstedet loggføres, og mistenkelig aktivitet kan bli varslet om. Oslo VinylKlubb kan når som helst utestenge brukere fra nettstedet på en viss tid eller permanent.

Sist oppdatert:
Oslo, 2018.12.02

bottom of page