top of page

Personvernpolicy

Personvernpolicy og cookies

Oslo VinylKlubb tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation).
Nettstedet oslovinylklubb.no eies og drives av Oslo Vinylklubb som er en frivillig klubb som ikke er registrert i enhetsregisteret/Brønnøysund. Nettstedet er p.t. registrert på ett av medlemmenes personlige navn: Jan Petter Johnsen, Alundamveien 69, 0957 Oslo
.


Nettstedet oslovinylklubb.no gir deg mulighet til bruke våre tjenester, men det er p.t. kun klubbens egne medlemmer som kan være registrert som bruker av lukkede medlemssider. Når du går inn på og tar i bruk nettstedet, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Om vår personvernerklæring

Oslo Vinylklubb tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.


All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Oslo Vinylklubb er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.


Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via oslovinylklubb.no, godkjenner du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er godkjent fra deg.
Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss på kontakt@oslovinylklubb.no

 

Nettstedet oslovinylklubb.no

Vårt nettsted oslovinylklubb.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over medlemslisten, referater og bilder fra klubb-eventer, retningslinjer og andre bestemmelser som klubben i fellesskap har bestemt, samt mulighet til å kjøpe klubbens egne produkter - som f.eks. T-skjorter.  Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. For å registrere deg som medlem, eller handle med oss må du oppgi ditt navn, din adresse, gyldig e-postadresse og ditt telefonnummer.

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Oslo VinylKlubb  (ved leder/formann) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for Oslo VinylKlubbs behandling av personopplysninger. Ansvaret for oppfølging av dette er delegert til personvernansvarlig: kontakt@oslovinylklubb.no


Hvem har tilgang til disse data?


Det er kun medlemmer som har tjenstlig behov som har tilgang til disse data. Det kan være de som fører medlemslister eller har behov for å sende ut massemail - f,eks, informasjon i forbindelse med endringer som skjer i klubben, eventer og andre klubbarrangementer.  

 

Formål

Oslo VinylKlubb bruker informasjon om deg for å kunne gjennomføre kontroll av hvem som til enhver tid har tilgang på klubbens lukkede medlemssider og intern informasjon .

I den forbindelse trenger vi å vite noe om deg:

  • Fornavn

  • Etternavn

  • Adresse 

  • Telefonnummer

  • E-post


Oslo VinylKlubb utleverer aldri kunde-/medlemsopplysninger til 3.part .

Ved å registrere seg som medlem hos Oslo VinylKlubb, gir du samtykke til behandling av personopplysningene nevnt over, til de formål som står beskrevet i vår policy.
Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte tjenestene til Oslo VinylKlubb via denne nettsiden.

Nyhetsbrev

 

Du kan som medlem velge å gi samtykke til å motta Oslo VinylKlubbs nyhetsbrev via e-post, men kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke ditt samtykke tilbake ved å melde deg av denne tjenesten.

Bruk av Informasjonskapsler når du er logget på oslovinylklubb.no

 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som gjør at interne klubbdokumenter alltid er tilgjengelig for medlemmer.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler brukes p.t. ikke av Oslo VinylKlubb.

Rett til innsyn

Den som er registrert i våre systemer har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon: 

• formålene med behandlingen

• de berørte kategoriene av personopplysninger

• mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til

• dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, 

• dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden,

• retten til å anmode om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling 

• retten til å klage til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet)

• dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra

• forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Dersom det foretas automatiserte avgjørelser skal den registrerte også få relevant informasjon om den underliggende logikken, samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. Dette vil være særlig aktuelt i de tilfeller hvor den registrerte mottar tilpasset markedsføring basert på profilering.

• Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen. 
 

Innsyn / endring / Slett meg

 

Hvis du ønsker å vite hva vi har lagret om deg, ønsker noe rettet eller slettet, kan dette gjøres ved å kontakte vårt kundesenter på kontakt@oslovinylklubb.no.  Alle slike henvendelser må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person.


Vi trenger  navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Oslo VinylKlubb. For å få innsyn i personopplysningene som behandles må den som anmoder om innsyn legitimere seg.  

Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. 

Når skal innsynet gis?

Anmodninger om innsyn skal besvares så snart som mulig etter at anmodningen er mottatt og senest innen 30 dager.

Sist endret: 02.12.2018

bottom of page